Gezondheidsonderzoek Genetic Counseling Service

Beste Leden, u kunt hieronder de uitslag lezen van het gezondheidsonderzoek wat heeft plaats gevonden op verzoek van de B.T.R.N.

De uitslag van het onderzoek is inmiddels bekend geworden en we hebben dit uitgebreid besproken op de ledenvergadering van 2016. Op 4 december 2016 heeft geneticus Gubbels een lezing gegeven en dit heeft duidelijk gemaakt dat het voortbestaan van ons ras in gevaar is, maar dat er wel degelijk hoop is op verbetering. We denken zonder overdrijven te mogen zeggen dat deze lezing een stevige indruk bij de aanwezige heeft achtergelaten. Duidelijk is in ieder geval geworden dat we voorzichtig moeten zijn voordat we veranderingen zullen gaan toepassen.
Over de vererving van een combinatie binnen ons genenbestand is het soms heel erg moeilijk om een goed antwoordt hierover te geven. Het is dan ook onvermijdelijk dat hier discussie over zal komen op het moment dat een fokker hier een beslissing over moet maken. De B.T.R.N heeft bij het opstellen van het VFR altijd volgehouden geen criteria te willen zetten bij gezondheidstesten, deze discussie werd tevens met de Raad van Beheer gevoerd en we denken te mogen zeggen dat de B.T.R.N. hier het gelijk heeft gekregen van de Raad van Beheer. Het is en blijft gewoon heel erg moeilijk om zomaar criteria in het VFR te plaatsen en we denken dan ook dat er ruimte moet zijn om sommige combinaties te bespreken. Niet alle dekkingen voldoen altijd aan de fokregels. Het bestuur heeft daar tot op zekere hoogte begrip voor, men moet ook de kans krijgen om zaken te bespreken, dit met het oog op het inteelt coëfficiënt en de daarbij behorende risico’s. Ook de onduidelijkheden van de testen en bijbehorende criteria spelen hierbij een rol. Maar vergist u zich niet, als onze fokregels doelbewust worden overtreden en er willens en wetens wordt gefokt met een zieke hond, is er van onze kant geen begrip. M.a.w. er bestaat een mogelijkheid om een combinatie te bespreken maar u dient dit hier vooraf kenbaar te maken bij de gezondheidscommissie.

Klik hier voor het rapport.

Copyright Bull Terrier Rasvereniging Nederland © 2021. All Rights Reserved.
Opgericht 11 augustus 2010
Design harrywebdesign.