Gezondheidgedragscommissie

Margo Kunst
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gert Jan Rinkel
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dennis Roelvink
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

GEZONDHEIDSCOMMISSIE

Het jaar 2016 stond in het teken van het gezondheidsonderzoek. De uitslag van het onderzoek is inmiddels bekend geworden en we hebben dit uitgebreid besproken op de ledenvergadering van 2016. Het onderzoek blijkt op meerdere punten zelfs verassend te zijn en dit met name op de huid en vacht klachten. Op de vergadering is besloten dat het bestuur meer bijeenkomsten zal organiseren met betrekking tot de gezondheid. Dit vooral om ons zo goed mogelijk te laten informeren voordat wij veranderingen in het VFR zullen gaan toepassen. Op 4 december 2016 heeft geneticus Gubbels een lezing gegeven en dit heeft duidelijk gemaakt dat het voortbestaan van ons ras in gevaar is, maar dat er wel degelijk hoop is op verbetering. Duidelijk is in ieder geval geworden dat we voorzichtig moeten zijn voordat we veranderingen zullen gaan toepassen. Dat wij hier de medici en de kennis van ervaren fokkers bij moeten blijven betrekken is een ieder zich ondertussen wel bewust. Dit is dan ook de reden dat het bestuur een gezondheidscommissie in het leven heeft geroepen.

Het waarom?

Over de vererving van een combinatie binnen ons genenbestand is het soms heel erg moeilijk om een goed antwoordt hierover te geven. Het is dan ook onvermijdelijk dat hier discussie over zal komen op het moment dat een fokker hier een beslissing over moet maken. De B.T.R.N heeft bij het opstellen van het VFR altijd volgehouden geen criteria te willen zetten bij gezondheidstesten, deze discussie werd tevens met de Raad van Beheer gevoerd en ik denk te mogen zeggen dat de B.T.R.N. hier het gelijk heeft gekregen van de Raad van Beheer. Het is en blijft gewoon heel erg moeilijk om zomaar criteria in het VFR te plaatsen en we denken dan ook dat er ruimte moet zijn om sommige combinaties te bespreken. Niet alle dekkingen voldoen altijd aan de fokregels. Het bestuur heeft daar tot op zekere hoogte begrip voor, men moet ook de kans krijgen om zaken te bespreken, dit met het oog op het inteelt coëfficiënt en de daarbij behorende risico’s. Ook de onduidelijkheden van de testen en bijbehorende criteria spelen hierbij een rol. M.a.w. er bestaat een mogelijkheid om een combinatie te bespreken maar dit dient dit vooraf kenbaar gemaakt te zijn bij de gezondheidscommissie.

De gezondheidscommissie bestaat uit de volgende mensen:
Margot Kunst, die voornamelijk zal gaan werken met het software programma die de vereniging heeft aangeschaft. Daarnaast hebben wij 2 zeer ervaren fokkers (ieder ruim 30 jaar) bereid gevonden om ook plaats te nemen in het bestuur. Naast grote ervaring in de fokkerij zijn deze mensen ook in het bezit van vele internationale contacten en juist deze extra kennis lijkt ons ook onontbeerlijk in een commissie als deze. De heren D. Roelvink en G.J. Rinkel maken de commissie compleet.
Dierenarts Nico Dijkshoorn zal een adviserende rol gaan spelen en zal met zijn medische kennis de B.T.R.N ter zijde staan. Ook geneticus Gubbels heeft toegezegd hier in mee te willen werken en zal de B.T.R.N hier bij blijven helpen.

GEZONDHEIDSVERKLARING

In samenspraak met de gezondheidscommissie heeft het bestuur een verbeterde gezondheidsverklaring opgemaakt. Deze kunt u terug vinden op de site. De aangesloten fokkers dienen gebruik te maken van dit formulier.
Alvorens met fokdieren gefokt wordt, dienen fokdieren te beschikken over een door een dierenarts gewaarmerkte en ondertekende gezondheidsverklaring waarin met name wordt verklaard dat de fokdieren met betrekking tot het hart, de nieren en Patella Luxatie gezond wordt verklaard, tevens dient de hond gecontroleerd te worden op NDS en dient er een kwalificatie gegeven te worden over de huid en vacht van de hond. Daarnaast dient de dierendokter eventuele opmerkingen te noteren die betrekking hebben tot de gezondheid van de hond.

SOFTWAREPROGAMMA ZOO-EASY

De gezondheid van je dieren is tegenwoordig steeds belangrijker, daarom heeft de B.T.R.N. besloten het softwareprogramma Zoo-Easy aan te schaffen. Met Zoo-Easy krijg je beter inzicht in het ras en kan je onderzoek doen naar ziektebeelden of andere informatie. Met deze informatie kunnen fokkers beter inzicht krijgen. Zoo-Easy berekent inteeltpercentage, verwantschap tussen meerdere honden. Een goed inzicht in de dieren is interessant voor de hobbyist en (semi)-professionele fokker die de mogelijkheid krijgt zelf berekeningen te doen. Voor fokkers tegenwoordig een absolute noodzaak om een goed inzicht te hebben in de combinaties, zodat de fokkers zich harder kunnen maken voor een sterk en gezond ras. Daarnaast kunnen wij ons beter laten adviseren met de gegevens die hier uit voort komen. Binnen afzienbare tijd zullen we gebruik kunnen maken van het programma en een ieder lid wordt de mogelijkheid geboden om hier gebruik van te maken. Meer informatie volgt hier nog over.

Copyright Bull Terrier Rasvereniging Nederland © 2021. All Rights Reserved.
Opgericht 11 augustus 2010
Design harrywebdesign.